Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Koolitusuudised > RKT koolitused algavad septembris

 
 

RKT koolitused algavad septembris

 

EL-EestiTulevikuHeaks_uus

RKT (riiklikult rahastatavad) täiskasvanute koolitused Võrumaa Kutsehariduskeskuses algavad septembris. Koolitused toimuvad ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Koolituste sihtgrupiks on erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud ning eelistatud on olenemata haridustasemest kõik tööealised inimesed vanuses 50+.

Koolitusel ei saa osaleda riigieelarvelistel õppekohtadel õppijad (ülikoolid, kutseõppeasutused).

Koolituste täpsem info: www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender/

RKT programmi raames toimuvad järgmised koolitused:

Tehniline joonestamine metalli- ja puiduettevõtjatele – 40 tundi, algab 19.septembril

IKT lahenduste efektiivne kasutamine (nutiseadmed ja turvalisus) – 20 tundi, algab 20.septembril

Koka ettevalmistus kutseeksamiks (tase 4) – 80 tundi, algab 26.septembril

Maalri koolitus- hoone ja rajatiste sise – ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine – 40 tundi, algab 27.septembril

Plaatija täienduskoolitus (tase 4) – 40 tundi, algab 27.septembril

Ökoturismi toodete ja teenuste arendamine ning turundus – 40 tundi, algab 27.septembril

Toitlustusteenindaja täienduskoolitus – 60 tundi, algab 4.oktoobril

Tulemuslik suhtlemine – 24 tundi, algab 4.oktoobril

Nüüdisaegne puhastusteenindus, 40 tundi, algab 10.oktoobril

Tabelarvutus edasijõudnutele (büroo ja kaubandustöötajad) – 20 tundi algab 11.oktoobril

Puitrajatiste ja-pindade viimistlemine ja hooldamine, 24 tundi, 13.oktoobril

IKT lahenduste efektiivne kasutamine (kontoritöö pilves) – 20 tundi, algab 1.novembril

Suhtlemine keerulistes olukordades – 24 tundi, algab 1.novembril

Koolituste ajad täpsustuvad ja võivad muutuda.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituses kuni koolituskohtade täitumiseni või www.vkhk.ee- täiskasvanute koolituse koolituskalendri kaudu või telefonidel: 7850818; 7850817 või e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, terje.kruusalu@vkhk.ee

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

noormeister2013-052 rammumees14025 rammumees14060 IMG_7525

Arhiiv