Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > > Ajalugu

 
 

Ajalugu

 

KOGEMUSED ON HINDAMATU VARANDUS!

Vaade Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoonele

Selleks, et rääkida meie kooli ajaloost, peame kõigepealt selgitama tähtsat asjaolu. Nimelt on õppeasutuse aluseks kahe erineva kooli – Väimela Põllumajandustehnikumi ja Võru Tööstustehnikumi liitumine 1999. aasta septembris. Sellest ajast saame rääkida Võrumaa Kutsehariduskeskusest, mis on tänasel päeval kujunenud väga mitmetel erialadel kutsekeskharidust ja rakenduslikku kõrgharidust andvaks kooliks.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esiisadeks on 1920. aastal loodud Võru Põllutöökool ja 1925. aastal loodud Võru Tööstuskool. Võru Põllutöökool toodi 1922. aastal üle Väimelasse ja nimetati ümber Väimela Põllutöökooliks.

Läbi aastate kandis kool väga erinevaid nimetusi ja koolitati siin suurtootmisega põllumajanduses vajaminevaid spetsialiste.

Võru Tööstuskool tegi ajaloo vältel samuti läbi mitmeid nimemuutusi, kuid truuks jäädi õpetatavatele erialadele – metalli- ja puidutöötlemisele.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse tegevuse aluseks on kahe kooli 80 aasta jooksul korjatud kogemused ja tarkuseterad.