Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Dokumendid > Teabenõue

 
 

Teabenõue

 

Teabenõue on teabenõudja poolt teabe valdajale esitatud taotlus teabe saamiseks (AvTS, RKs RT I 2000, 92, 597).

Teabenõue palume esitada:

Postiaadressil

Võrumaa Kutsehariduskeskus
Võru maakond
65501 Väimela

Elektronpostiaadressil
vkhk[ät]vkhk.ee

Telefonil
78 50 800

Faksil
78 50 801

Veebilehe vormil

Ees- ja perekonnanimi*:

Asutuse/juriidilise isiku nimi:

Teabenõudja E-posti aadressl*:

Teabenõude sisu*:

Dokumendi sarja tähis:

Dokumendi sarja number:

captcha