Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid

 
 

Läbiviidud projektid

 
Developing professional skills and knowledge in vocational education

Developing professional skills and knowledge in vocational education

Nordplus Junior programmi eesmärgiks on arendada ja tugevdada koolidevahelist koostööd; edendada hariduse kvaliteeti; toetada hea kogemuse levitamist ja kaasava hariduse põhimõtteid; edendada Põhja- ja Baltimaade keelte ja kultuuri tundmist; toetada koostööd koolide ja tööelu vahel.
Käesoleva projekti eesmärgiks on Nordlplus Junior põhiprojekti koostamiseks toimuv ettevalmistav kohtumine projektipartneritega.
Põhiprojekti tegevusteks võivad olla õpiränne, arendusprojektid ja võrgustikukoostöö. Projektikohtumine toimub […]

 
Broad skills and knowledge in vocational training

Broad skills and knowledge in vocational training

Nordplus Adult (täiskasvanuhariduse programm) programmi eesmärgiks on Põhja- ja Baltiriikide koostöö tugevdamine täiskasvanuhariduse vallas.
Käesoleva projekti eesmärgiks on Nordlplus Adult põhiprojekti koostamiseks toimuv ettevalmistav kohtumine projektipartneritega.
Põhiprojekti tegevusteks võivad olla täiskasvanud õppijate õpiränne, arendusprojektid ja võrgustikukoostöö. Projektikohtumine toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuses 31.jaanuar-02.veebruar 2016. Partneritena osalevad kohtumisel Alytaus’i Kutsehariduskeskus Leedust ja Seinäjoen (SEDU) Kutsehariduskeskus Soomest.
Projekti koordinaator:Võrumaa Kutsehariduskeskus
Projekti partnerid:Alytaus’i Kutsehariduskeskus […]

 
Projekt „Õpime koos lastega! Vähekindlustatud noorte lastevanemate kaasamine elukestvasse õppesse“

Projekt „Õpime koos lastega! Vähekindlustatud noorte lastevanemate kaasamine elukestvasse õppesse“

Projekti „Õpime koos lastega! Vähekindlustatud noorte lastevanemate kaasamine elukestvasse õppesse“ toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projekti eesmärgiks on õpetada osalejatele ratsionaalset mõtlemist ja pere eelarve koostamist ühe kuu näitel. Osalejad õpivad arvestama kaaslastega, valmistama koos lastega toitu, kingitusi, kaunistama ruume jms.
Sihtrühm:Noored vähekindlustatud lastega pered. Projekti kaasatakse 6-8 perekonda.
Projekti kestvus: november – detsember 2015
Projekti eelarve: 1322 EUR (toetus 661 […]

 
Looking for informal models for buiding vocational teachers competencies for work and at work   „LoiMoCo“

Looking for informal models for buiding vocational teachers competencies for work and at work „LoiMoCo“

Õpetajakutse on mitmeid erinevaid teadmisi nõudev eriala, milles on oluline pidev professionaalne areng. Õpetaja ei saa lootma jääda vaid neile teadmistele ja oskustele, mille ta saab formaalsest õpetajakoolitusest. Teadmisi ja oskusi annab ka igapäevane tööelu ja suhtlemine kolleegidega. Antud projekti eesmärgiks ongi arendada mudeleid soodustamaks õpetajatel mitteformaalset õppimist oma töökohal töö jaoks. Projekti partnerid on […]

 
Tehnika- ja tehnoloogialaborid

Tehnika- ja tehnoloogialaborid

Tehnika- ja tehnoloogialaborid võimaldavad tehnikahuvilistel noortel tutvuda lähemalt tehnoloogiatega (puit, metall, IKT).
Laborites omandatakse oskusi ja teadmisi töötavate robotite valmistamiseks. Õpitakse lihtsamate elektroonikasüsteemide koostamist ja programmeerimist,
ehitatakse lihtsamaid prototüüpe ning külastatakse erinevaid tööstusettevõtteid, et tutvuda automaatliinidega ning näha robootika rakendamist tootmises.
Plaanis on Robotexil osalemine ja robootikavõistluse Võru Roboti Tsõõr korraldamine ning võistlustel osalemine.
Tehnika- ja tehnoloogialaborid pakuvad täiendava […]

 
„Keskkonnahariduslikud programmid Võrumaa ja Põlvamaa koolide õpilastele kevadel 2014“

„Keskkonnahariduslikud programmid Võrumaa ja Põlvamaa koolide õpilastele kevadel 2014“

Projekt nr 7273 „Keskkonnahariduslikud programmid Võrumaa ja Põlvamaa koolide õpilastele kevadel 2014“ on rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskusest.
Projekti kestvus:01.01.2014 – 01.07.2014
Projekti eesmärgiks on pakkuda kahe maakonna koolide õpilastele võimalust käia tasuta keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel.
Projekt “Keskkonnahariduslikud programmid Võrumaa ja Põlvamaa koolide õpilastele 2014 kevadel” on pilootprojekt, kus klassidel on projekti raames võimalus osaleda tasuta loodusharidusprogrammil. Projekt katab ka transpordi […]

 
Projekt “Designing Environmental Thinking in Vocational Education”

Projekt “Designing Environmental Thinking in Vocational Education”

Projekt nr 36-2.2/1338/2013-EEA/Nor-COOP „Designing Environmental Thinking in Vocational Education“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammist.
Projekti peapartner: Võrumaa Kutsehariduskeskus
Projekti partner: Norra Etterstadi Kutseõppeasutus (Etterstad videregående skole)
Projekti kestvus: 01.09.2013 – 01.09.2015
Projekti eesmärkideks on muuta partnerkoolid keskkonnasõbralikumaks ning käivitada õpilasfirmade tegevus.
Projekti käigus integreeritakse keskkonnateadlik mõtlemine õppeprotsessi. Projekti partnerid koostavad erinevaid juhendeid, kuidas muuta koolid keskkonnasõbralikumaks. […]

 
Elus edasi ja targalt tööle! Tööturule sisenemiseks töötute noorte ja väikelastevanemate toetamine ja koolitus

Elus edasi ja targalt tööle! Tööturule sisenemiseks töötute noorte ja väikelastevanemate toetamine ja koolitus

 
ESF projekt 1.3.0102.13-0460 “Elus edasi ja targalt tööle! Tööturule sisenemiseks töötute noorte ja väikelastevanemate toetamine ja koolitus” on rahastatud meetmest 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”.
Projekti eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine läbi enesetäienduse või ümberõppe ning tööpraktika, töötute ja mitteaktiivsete inimeste teavitamine ja kaasamine projekti ning tööturul püsima jäämine.
Projekti kestvus: 30.06.2013 – 30.06.2015.a.
Projekti koostööpartneriteks on […]

 
Nordplus programmi horisontaalprojekt LeWiCo – Õppimine koos ettevõtetega

Nordplus programmi horisontaalprojekt LeWiCo – Õppimine koos ettevõtetega

Õppimine koos ettevõtetega (LeWiCo – learning with companies) projekti algpõhjuseks oli konkreetne vajadus analüüsida kaasajal nii olulist tööpõhist õpet Põhja- ja Baltimaade kutsehariduse kontekstis ning tuvastada head tööpõhised pedagoogilised mudelid, et neist õppida. Projekti käivatavaks teguriks oli püüdlus töötada välja tööpõhine pedagoogika, kaugema sihiga arendada koostööd Põhja- ja Baltimaade kutseõppeasutuste ja firmade vahel, aga ka […]

 
Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja metallitöökodade juurdeehitus,  tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamine õppevahendite ja –seadmetega“

Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja metallitöökodade juurdeehitus, tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamine õppevahendite ja –seadmetega“

Projekti finantseeritakse Elukeskkonna arendamise rakenduskava  prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme raames Euroopa Regionaalarengu Fondi  vahenditest.
Maksumus 5 750 731,79 eurot.
Projekti nr. 2.5.0200.08-0014
Algus: 01.10.2008. ja planeeritav lõpp: 15.02.2013.
Projekti eesmärk on tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimise, puidu- ja metallitöökodade juurdeehituse,  tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamise kaudu kaasaegsete  õppevahendite ja –seadmetega võimaldada kvaliteetset õpet Võrumaa Kutsehariduskeskuses puidutöötlemise tehnoloogia, metallide töötlemine, […]

 
Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Euroopa sotsiaalfondist rahastatud projektiga “Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasi” lükkavad koolid hoogsamalt käima täiskasvanute karjääri- ja õpinõustamise.
Selleks, et paremini toime tulla pidevalt muutuval tööturul, omada infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta, osata ennast  tööturul turustada, on täiskasvanul vaja teadmisi ja oskusi ning kaasaegset õpi- ja karjäärinõustamist.
Projekti raames:

töötatakse välja karjääriõppe õppekava täiskasvanutele
pakutakse karjäärikoordinaatorite poolt projektis […]

 
Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Ecotour“

Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Ecotour“

 
Ökoturism: Uued teadmised läbi innovatsiooni, uued töökohad  läbi teadmiste edastamise” – ECOTOUR on Leonardo da Vinci programmi projekt, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon.
Projekti eesmärk on ökoturismi koolitusprogrammide loomine parendamaks  turismi sektori inimeste oskusi ja pädevusi Küprosel, Eestis, Lätis ja Hispaanias, soodustades  samal ajal ökoturismi arendamist nii projektiriikides kui ka üldiselt Euroopas.
Projekt põhineb LdV pilootprojekti ECOLL tulemuste […]

 
Rahvusvaheline toidu- ja aktiivse turismi projekt- International food and activity tourism (INFACTO)

Rahvusvaheline toidu- ja aktiivse turismi projekt- International food and activity tourism (INFACTO)

INTERNATIONAL FOOD AND ACTIVITY TOURISM (INFACTO) – RAHVUSVAHELINE TOIDU- JA AKTIIVSE TURISMI PROJEKT 2010 aasta sügisel käivitunud koostööprojektis InFAcTo osalevad 9 projektipartnerit Eestist ja 4 projekti-partnerit Soomest. Kui Eesti poole partneritel on suurem rõhk kohaliku toidu pakkumisel ja turundamisel, siis Soome poolel on rõhk aktiivse puhkuse teenustel. Projekti kõige olulisemaks partneriks ja kasusaajaks on juba toimiv või alustada […]

 
Kutseõpe Võrumaal ja Põlvamaal noortele töötutele

Kutseõpe Võrumaal ja Põlvamaal noortele töötutele

 
ESF projekt 1.3.0102.11-0361 “Kutseõpe Võrumaal ja Põlvamaal noortele töötutele” on rahastatud meetmest 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”.
Projekti eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning tööturul püsima jäämine läbi kutse omandamise ning tööpraktika pakkumise 16-29-aastastele põhiharidusega või põhihariduseta Võrumaa ja Põlvamaa töötutele.
Projekti kestvus: 15.07.2011 – 15.07.2013.a.
Projekti viivad ellu Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Antsla Kutsekeskkool.
Projekti koostööpartneriteks on Eesti Töötukassa, SA […]

 
ESF projekt „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“

ESF projekt „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“

Võrumaa Kutsehariduskeskus osaleb ESF projektis „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“.
Projekti eestvedaja on Räpina Aianduskool ja partneriteks lisaks meie koolile Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ja Vana-Antsla Kutsekeskkool.
Projekti eesmärgiks on kutsekoolides käivitada analoogne tugiõpilaste tegevus nagu on üldhariduskoolides TORE- liikumine ja kõrgkoolides tuutorlus ehk toetada tugiõpilaste (TÕ) teenuste kaudu teiste õppurite (eelkõige I […]