Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > 2016 > august

 
 

Archive for august, 2016

 
ESF projekt Uuenenud õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine elukestvaks õppeks Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja Viljandi Kutseõppekeskuses

ESF projekt Uuenenud õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine elukestvaks õppeks Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja Viljandi Kutseõppekeskuses

ESF projekt nr 2014 – 2020.1.02.16 – 0158 “Uuenenud õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine elukestvaks õppeks Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja Viljandi Kutseõppekeskuses” viiakse ellu mõlema kutseõppeasutuse koostöös, ajavahemikul 15.08.2016 – 31.05.2017.a.
Projekti eesmärgiks on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlusest.
Projekti toetatavaks tegevuseks on õpetajate koolitus. […]

 
Kooliaasta alguse avaaktus

Kooliaasta alguse avaaktus

Võrumaa Kutsehariduskeskuse kooliaasta avaaktus algab 29. augustil 2016. a. kell 9.00.

 
RKT koolitused algavad septembris

RKT koolitused algavad septembris

RKT (riiklikult rahastatavad) täiskasvanute koolitused Võrumaa Kutsehariduskeskuses algavad septembris. Koolitused toimuvad ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.
Koolituste sihtgrupiks on erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud ning eelistatud on olenemata haridustasemest kõik tööealised inimesed vanuses 50+.
Koolitusel ei saa osaleda riigieelarvelistel õppekohtadel õppijad (ülikoolid, kutseõppeasutused).
Koolituste täpsem info: www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender/
RKT programmi raames toimuvad järgmised koolitused:
Tehniline joonestamine metalli- […]

 

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt

Tänasest saab kandideerida veel vabadele õppekohtadele kuni nende täitumiseni. Seega, tegutse ja kiirusta sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamisega. Kõige parem, kui teed seda kohe, sest osadele erialadele on jäänud viimased vabad õppekohad.
Vaata lisaks infot õppimisvõimaluste kohta: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/oppekohad/
Küsi julgesti lisainfot e-posti aadressil: vkhk@vkhk.ee
ja telefonidel 7850804,  7850817

Kutseharidus on väga hea haridus ja HEA KOOL KOGU ELUKS ootab Sind! 
[…]