Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > 2016 > aprill

 
 

Archive for aprill, 2016

 
TSENTER-i teemahommik “3D skaneerimine – kuidas ja milleks?”

TSENTER-i teemahommik “3D skaneerimine – kuidas ja milleks?”

Olete oodatud  19. mai TSENTRI teemahommikule “3D skaneerimine – kuidas ja milleks?”
Ootame 19.05.2016 toimuvale teemahommikule tootearendajaid, konstruktoreid, disainereid, müügijuhte ja kõiki huvilisi, kellele pakub huvi 3D maailm. Otsime lahendusi järgmistele väljakutsetele: – Kui sul on toode ja puuduvad joonised – Kui soovid teha ruumilisi fotosid – Kui soovid saada kiiret sisendit arvutijoonistele – Kui soovid teha […]

 
“Bridge It”, rahvusvaheline ühiskondlike algatuste programm

“Bridge It”, rahvusvaheline ühiskondlike algatuste programm

Kas soovid oma algatus- ja eestvedamisoskusi arendada? Kas näed oma kodukohas mõnd sotsiaalset probleemi ja soovid seda lahendada, aga teadmisi ja tuge napib?  Siis võib Bridge It! programm olla Sulle abiks!
DD Akadeemia kutsub Sind osalema rahvusvahelises ühiskondlike algatuste programmis Bridge It!. See on 6-kuuline programm, mille raames toimub kolm seminari. Kahe suveseminari eesmärgiks on anda […]

 
Kokkuvõte projektist „Toidumaja lindudele“

Kokkuvõte projektist „Toidumaja lindudele“

Avatud uste päeval tehti kokkuvõte projektist  „Toidumaja lindudele“ , mille tegevustes osales   õpilasi kõikidest maakondadest, kokku  rohkem kui sajast  haridusasutusest üle Eesti.
Projekti raames meisterdati komplektidest lindude toidumajad, seejärel pakuti külalistele lisatoitu, püüti neid pildistada ning määrati erinevaid linnuliike.
Kõige raskemaks osutuski lindude pildistamine. Kõige enam õnnestus erinevaid linnuliike pildistada ja määrata kahel koolil – Valga Põhikoolil […]

 
Eesti Masinatööstuse Liidu kutseõppeseminar

Eesti Masinatööstuse Liidu kutseõppeseminar

29. aprillil toimub tehnomajas  Eesti Masinatööstuse Liidu kutseõppeseminar.
Seminarile on oodatud ettevõtted – praktikabaasid ning praegused ja tulevased koostööpartnerid.
Kava:
http://www.emliit.ee/uus-vorumaa-kutseoppeseminar/

 
Kooli kutsemeistrivõistluste- ja projekti „Ideest teostuseni“ võitjad

Kooli kutsemeistrivõistluste- ja projekti „Ideest teostuseni“ võitjad

Traditsiooniliselt kooli kevadnädala raames 20. aprillil toimunud kutsemeistrivõistlustel selgusid parimad kuuel erialal:

Ardo Puna – infotehnoloogia
Taavi Perv – tisler
Kevin Udso – metallitöötlemispinkidel töötaja                    
Ove Puksing – mehhatroonik                                               
Cornelia Ruotsi – klienditeenindus
Kert Kongo – müürsepp                                                       

Kokkuvõte tehti õpilastööde võistlusest  „Ideest teostuseni“. Käesoleval õppeaastal valmis kolm kaalukat tööd. Žürii kuulutas võitjaks meeskonna “Brainstorm”,  koosseisus Sigmar Hekki, Rainer Hurt, Kristel Taaramäe […]

 
Teade riigieksami sooritajatele

Teade riigieksami sooritajatele

Riigieksamid toimuvad Võru Gümnaasiumis, Seminari 1, Võru.

Eesti keele riigieksam toimub 25. aprillil 2016. a. kell 10.00;
Inglise keele riigieksami kirjalik osa toimub 03. mail 2016. a. kell 10.00;
Inglise keele riigieksami suulise osa toimumise aja saate teada kirjaliku osa toimumise päeval;
Matemaatika riigieksam toimub 19. mail 2016. a. kell 10.00.

Riigieksamite korraldusest loe lähemalt:
http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-korraldus

 
Keemia tund Tsentris

Keemia tund Tsentris

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter toimus 5. aprillil tisleri teise kursuse õppegrupi viimistlusmaterjalide loeng ja praktikum.
Loengu esimeses pooles räägiti viimistlusmaterjalide põhikomponentidest, pealekandmismeetoditest ja viimistletud pindade katsetamisest.
Praktikum toimus kahes osas. Viimistlusruumis said õpilased proovida madalsurve pihustamist, kus viimistlusmaterjalidena kasutati vesialusel peitsi ja lakki ning laboris viidi läbi katsed viimistletud pindadele. Hinnati pinna tugevust lõike testi abil, […]

 
Projektipõhine õpe meeskonnatööna meie koolis

Projektipõhine õpe meeskonnatööna meie koolis

Võrumaa Kutsehariduskeskuses  on ühekordsed toitlustusprojektid õppetöö tavapärane osa.
19. aprillil toimuval VKHK Rammumehe võistlusel ja tehnikapäeval pakutakse osalejatele ja pealtvaatajatele soodsa hinnaga suupisteid ja jooke. Projektis osalevad telekommunikatsiooni spetsialisti ja majutuskorralduse õppekavade 1. kursuse õppijad.
Õppijad plaani pidamas. Foto: Gerli Grossberg
 

 
German trainee teachers studied in VCVTC

German trainee teachers studied in VCVTC

In every society education is one of the most valuable pillars. Having the chance to experience this important cornerstone in another European country is a great experience and a great personal enrichment. We are three teachers from Germany and had the opportunity to be part of the European Erasmus+ exchange project. During our three-week stay […]

 
Projekti LoiMoCo partnerid said kokku Eestis

Projekti LoiMoCo partnerid said kokku Eestis

05. – 06. aprillil 2016 toimus projekti LoiMoCo partnerite korraline töökohtumine Eestis.
Kohtumise käigus lepiti kokku juunis Taanis toimuva NorYrk konverentsi ettekannete formaat ning sisu.
Kõik projektipartnerid tutvustavad konverentsil oma mitteformaalse õppimise mudelit. Võrumaa Kutsehariduskeskus jagas oma kogemusi VÕTA süsteemi rakendamisest koolis.
Järgmine projektikohtumine toimub 07. – 10. juuni Taanis.

 
Puidu õppetooli õpetajad Soomes stažeerimas

Puidu õppetooli õpetajad Soomes stažeerimas

27. kuni 31. märtsini 2016 käisid Võrumaa Kutshariduskeskuse puidu õppetooli õpetajad Urmas Paulus ja Taavi Pumbo Erasmus+ programmi raames stažeerimas Jyväskylä Ametikoolis.
Stažeerimise käigus tutvuti sealse õppekorralduse, materiaal-tehnoloogilise baasiga, koostöövõimalustega ja jagati vastastikku kogemusi. Külastati kooli praktikaettevõtteid- vineeritehast ja profileeritud laudu valmistavat ettevõtet.
Jyväskylä Ametikool on tunduvalt suurem kui  Võrumaa Kutsehariduskeskus (ca 4000 õpilast), kuid sellega suures […]

 
Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem –  vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.
Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 
Töökohapõhine  õpe ehk õpipoisiõpe võimaldab:

ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused- saada õpilaspilet […]