Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > 2012 > oktoober

 
 

Archive for oktoober, 2012

 
Turismi- ja toitlustuskorralduse noored käisid toidumessil

Turismi- ja toitlustuskorralduse noored käisid toidumessil

Oktoobri lõpus toimus Tallinnas Näituste messikeskuses iga-aastane, Eestis pikima traditsiooni ja suurima osavõtjate arvuga „Toidumess 2012“, millest võtsid osa ka TT-10, TT-11 ja TT-12 õpilased.
Toidumessil, mis pakkus külastajale ulatuslikku programmi, kohtusid toiduainetööstuse, toitlustuse, hotellinduse, müüjate ja vahendajate esindajad, aga oodatud olid ka kodukokad, harrastuskondiitrid ja -pagarid, hobibaristad ja -õllemeistrid ning kõik teisedki huvilised, kes […]

 
Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja metallitöökodade juurdeehitus,  tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamine õppevahendite ja –seadmetega“

Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja metallitöökodade juurdeehitus, tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamine õppevahendite ja –seadmetega“

Projekti finantseeritakse Elukeskkonna arendamise rakenduskava  prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme raames Euroopa Regionaalarengu Fondi  vahenditest.
Maksumus 5 750 731,79 eurot.
Projekti nr. 2.5.0200.08-0014
Algus: 01.10.2008. ja planeeritav lõpp: 15.02.2013.
Projekti eesmärk on tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimise, puidu- ja metallitöökodade juurdeehituse,  tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamise kaudu kaasaegsete  õppevahendite ja –seadmetega võimaldada kvaliteetset õpet Võrumaa Kutsehariduskeskuses puidutöötlemise tehnoloogia, metallide töötlemine, […]

 
Teistsugune elu teistsugune kool

Teistsugune elu teistsugune kool

Olen Kerli Ott, lõpetanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses hotelliteeninduse eriala. Pärast mõnda aega Eestis töötamist otsustasin leida mõne vabatahtliku programmi või töö välismaal, kuna pikka aega olin mõelnud kaasalöömisest huvitavates programmides ja olla vabatahlik. Mõnda aega ringi otsides CV keskuses, leidsin informatsiooni DNS Tvind Vajalike Õpetajate Seminari (www.dns-tvind.dk) programmi kohta, mida saab iseloomustada kolme sõnaga: ole vabatathtlik, […]

 
Teistsugune elu, teistsugune kool

Teistsugune elu, teistsugune kool

Olen Kerli Ott, lõpetanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses hotelliteeninduse eriala. Pärast mõnda aega Eestis töötamist otsustasin leida mõne vabatahtliku programmi või töö välismaal, kuna pikka aega olin mõelnud kaasalöömisest huvitavates programmides ja olla vabatahlik. Mõnda aega ringi otsides CV keskuses, leidsin informatsiooni DNS Tvind Vajalike Õpetajate Seminari (www.dns-tvind.dk) programmi kohta, mida saab iseloomustada kolme sõnaga: ole vabatathtlik, […]

 
Teistsugune elu, teistsugune kool

Teistsugune elu, teistsugune kool

Olen Kerli Ott, lõpetanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses hotelliteeninduse eriala. Pärast mõnda aega Eestis töötamist otsustasin leida mõne vabatahtliku programmi või töö välismaal, kuna olin pikka aega mõelnud kaasalöömisest huvitavates programmides vabatahtlikuna. Veidi aega CV keskuses võimalusi otsinud, leidsin informatsiooni DNS Tvind Vajalike Õpetajate Seminari (www.dns-tvind.dk) programmi kohta, mida saab iseloomustada kolme sõnaga: ole vabatathtlik, reisi ning […]

 
VKHK rahvusvahelisel turismihariduse konverentsil

VKHK rahvusvahelisel turismihariduse konverentsil

11.-12. oktoobrini toimus Tartu Kutsehariduskeskuses III rahvusvaheline turismihariduse konverents “Loodusturism ja rekreatsioon”, kus Võrumaa Kutsehariduskeskust esindasid õpetaja Kai Lauri,  Silvi Pihlakas ning tema juhendamisel  turismi õppetoolis õppivad Tomas-Daniel Naanuri ning Merilin Lindlaan.
Konverentsi esimene päev algas meeldiva muusikalise etteastega ning jätkus kolmes osas, kus igal alaosal oli oma läbiv teema:

Inimene looduses
Loodusannid ja turism
Loodus linnas

Ettekannetes leidsid kajastamist […]

 
Eesti noored tõid Belgiast koju viis medalit

Eesti noored tõid Belgiast koju viis medalit

Möödunud nädalal Belgias toimunud Euroopa kutsemeistrivõistlustel EuroSkills osalenud 19-liikmeline Eesti võistkond tõi koju viis medalit: ühe kulla, ühe hõbeda ja kolm pronksi.
Kuldmedaliga nimetati Euroopa parimaks nooreks kokaks Krestina Õun, keda tunnustati ühtlasi ka meistrerlikkuse medaliga. „Ma olen väga rõõmus ja rahul. Ma teadsin, et vähemaga kui kuldmedal ma koju ei taha tulla ja seetõttu ka […]

 
VKHK vilistlased 2002-2011: korralik palk, eluga ollakse rahul, tulevikuootused positiivsed

VKHK vilistlased 2002-2011: korralik palk, eluga ollakse rahul, tulevikuootused positiivsed

Vilistlasuuringu tulemustest selgus, et 376-st vastanud vilistlasest 61% (227 isikut) saab töötasuna kuus kätte üle 600 euro. Üle 1000 euro saab igakuiselt kätte 76 vastanut (20%). VKHK-s rakenduskõrghariduse omandanud vastanutest 65% saab netopalka kuus üle 600 euro. Kutseharidusega isikutel on sama näitaja 47%. Õppekavagruppidest konkurentsitult kõrgeim palgatase on tehnika, tootmise ja tehnoloogia erialade vilistlastel (32% […]

 
Väimelas möllasid taas rebased!

Väimelas möllasid taas rebased!

 
 
Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimus 3. oktoobril 2012. aastal rebaste ristimine. Selle aasta rebased olid väga valjuhäälsed ning aktiivsed. Tehti nii riviharjutusi kui ka õpiti tantsusamme õhtuseks peoks. Marssimise ajal lauldud laulud kostsid üle Väimela. Kursuste vahel toimusid võistlused: inimpüramiidi ehitamine, munaslaalom, riiete kuivama panek, patsi punumine. Selle aasta ülesandeks oli igal kursusel teha oma […]

 
VKHK hoidiste messil

VKHK hoidiste messil

Septembrikuu on sügislaatade kuu. Ütlust „Igal oinal oma mihklipäev“  teavad kõik. Mihklipäevale pühendatud laatasid toimus üle Eesti. Olustveres on traditsiooniks kujunenud HOIDISTE MESS. 29. septembril esindas VKHK –d  Silvi Pihlakas ja täiskasvanute koolituse endised õppijad.  Kaasa sai võetud kaks korvitäit erinevaid hoidiseid. Tagasi ei toonud ühtegi. Huvi hoidiste retseptide vastu oli elav.  Heal perenaisel on […]

 
Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

Euroopa sotsiaalfondist rahastatud projektiga “Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasi” lükkavad koolid hoogsamalt käima täiskasvanute karjääri- ja õpinõustamise.
Selleks, et paremini toime tulla pidevalt muutuval tööturul, omada infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta, osata ennast  tööturul turustada, on täiskasvanul vaja teadmisi ja oskusi ning kaasaegset õpi- ja karjäärinõustamist.
Projekti raames:

töötatakse välja karjääriõppe õppekava täiskasvanutele
pakutakse karjäärikoordinaatorite poolt projektis […]

 

Karjäärikoolitus ja nõustamine täiskasvanutele Vana-Antslas

ENESETUNDMINE JA VALMISOLEK MUUDATUSTEKS – karjääriteemaline koolitus Vana-Antsla õppekohas 02.11- 1.12   õppepäevad üle nädala (2.-3.11, 16.-17.11 ja 30.11-1.12) reedeti kl 17-20 ja laupäeviti kl 9-16.
Koolituse teemad:
I Enesetundmine – 12 tundi
II Karjääriinfo tundmine -16 tundi
III Planeerimine ja otsustamine – 20 tundi
TASUTA!
Registreerumine koolitusele ja lisainfo: e-post enadrenkhan@gmail.com või helistades  tel. 5348 6443
Lisaks võimalik osaleda INDIVIDUAALSEL NÕUSTAMISEL Vana-Antslas […]

 

Registreeru kohtumisele karjäärikoordinaatoritega

Kes ma olen ja mis on mulle elus tähtis? Kuhu tahan jõuda ning millised on haridus- ja töövõimalused täiskasvanud inimesele? Kuidas viia ellu oma unistusi? Kuidas eesmärgistada ja juhtida oma elu?
Nendele küsimustele leiad vastused, kui tuled kohtuma KARJÄÄRIKOORDINAATORITEGA: Astrid Org Väimelas ja Kadri Kõiv Vana-Antslas.
Kohtumisele karjäärikoordinaatoriga saavad tulla töötavad inimesed, samuti töötud inimesed, mitteaktiivsed (kodused, pensionärid […]