Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > 2012 > juuli

 
 

Archive for juuli, 2012

 

Põhikoolijärgse kutseõppesse on vastu võetud üle 100 õpilase!

18. juulil 2012. a. toimus edukalt vastuvõtt põhikoolijärgsetele  õppekavadele. Uuel õppeaastal alustavad Võrumaa Kutsehariduskeskuses esimesel kursusel:

majutusteeninduse õppekaval 25 õpilast
kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse õppekaval 25 õpilast
arvutid ja arvutivõrgude õppekaval 23 õpilast
metallitöötlemispinkidel töötaja õppekaval 15 õpilast
tisleri õppekaval 15 õpilast

21.  augustini jätkub konkurss  järgmistele põhikoolijärgsele õppekavadele:

tisler – ainult 5 kohta
metallitöötlemispinkidel töötaja – ainult 4 kohta
puhastusteenindus (LIHT) – ainult 5 kohta
kodumajandus (HEV) – ainult 6 […]

 
Vilistlasuuring: andmed kogutud ja auhinnad jagatud

Vilistlasuuring: andmed kogutud ja auhinnad jagatud

  
Võrumaa Kutsehariduskeskuse on aastatel 2002 – 2011 lõpetanud kokku 1 191 isikut (nendest 61 kahel õppekaval). Vilistlasuuringu küsitlusele vastas 429 (vastamismäär 36%).
Esialgse andmeanalüüsi tulemusena võib märkida järgmisi tõsiasju:

96% vastanutest kas töötab, õpib, teenib aega kaitseväes või on lapsega kodus;
65% vastanutest töötab  õpitud või sarnasel erialal;
53% vastanutest leidis töö õppimise ajal või kohe peale lõpetamist.

Väljakuulutatud  auhindade võitjateks […]