Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > 2011 > märts

 
 

Archive for märts, 2011

 

LEAPS

Leonardo da Vinci elukestva õppe programmi innovatiivsete lahenduste levitamise alamprogramm.
Projekti kogumaksumus oli 253 962 eurot, millest 75% tasus Leonardo da Vinci programm. Võrumaa Kutsehariduskeskuse tegevuste eelarve oli 52 112 eurot.
Projekt algas septembris 2008 ja kestis 28.veebruarini 2011.
Projekti põhieesmärgiks oli rootsikeelse LearnWARE  tarkvara ja osa testide tõlkimine islandi ja eesti keelde. Lisaks saadi tagasisidet probleemidest, mis tekivad teisest […]

 
Karjäärikohvik kutsekooli

Karjäärikohvik kutsekooli

Projekt “Karjäärikohvik kutsekooli” on ESF meetmest “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” toetatud projekt.
Projekti rakendaja: Võrumaa Kutsehariduskeskus
Projekti elluviija: Sinu Koolituspartner OÜ
Projekti nr 1.1.0801.-10-0071, kestvus: 01.aprill 2011 – 31.05.2012.a.
Projekti eesmärgiks on kutseõppeasutuste, eelkõige Kagu- ja Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste karjääriteenuste osutajate oskuste ja valmisoleku suurendamine kooli karjääriõppe süsteemi ja selle elluviimiseks ühtse tegevuskava […]

 

Sportimine aitab õppida

Spordiga tegelevad noored suudavad olla õppetöös sihikindlamad ja tahtejõulisemad. 
Väikeettevõtluse erialal häid õpitulemusi saavutava  õpilase Erkki Jallai sportlasetee lõpetamist kajastati  22. märtsi Õhtulehes (Erkki Jallai viis suusad lõplikult keldrisse: “Olin kord maailma kiireim suusataja.”).
Ärijuhtimise 1. kursuse üliõpilane Ragnar Raag, kelle õpitulemused igati korralikud, tegeleb vibulaskmisega. Parim tulemus on Eesti juunioride meistritiitel 2010. aastal ning lähimaks eesmärgiks […]

 
Ärijuhtimise eriala lõputöödes pakuti lahendusi ettevõtete probleemidele

Ärijuhtimise eriala lõputöödes pakuti lahendusi ettevõtete probleemidele

Vahetult vabariigi aastapäeva eel kaitsesid ärijuhtimise eriala üliõpilased lõputöid. Nendes uuriti mitmete ettevõtete probleeme ja pakuti lahendusi. Kaitstud lõputööd olid seotud paljude erinevate ettevõtetega, sealhulgas aktsiaseltsidega Toftan ja Astera ning osaühingutega Kure Mõis ja Good Idea.
Lõputööde koostamisele eelnes pikk praktikaperiood ettevõtetes, mille käigus määratleti uurimisprobleem ja hangiti uurimisandmeid. Andmeanalüüsi […]

 
Ärijuhtimise eriala lõputöödes pakuti lahendusi ettevõtete probleemidele

Ärijuhtimise eriala lõputöödes pakuti lahendusi ettevõtete probleemidele

Vahetult vabariigi aastapäeva eel kaitsesid ärijuhtimise eriala üliõpilased lõputöid.  Nendes uuriti mitmete ettevõtete probleeme ja  pakuti lahendusi. Kaitstud lõputööd olid seotud paljude erinevate ettevõtetega, sealhulgas aktsiaseltsidega  Toftan ja  Astera ning  osaühingutega Kure Mõis ja Good Idea.
Lõputööde koostamisele eelnes pikk praktikaperiood ettevõtetes, mille käigus  määratleti uurimisprobleem ja hangiti uurimisandmeid. Andmeanalüüsi tulemuste põhjal koostati ettepanekud ettevõtete arendamiseks. […]