Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > 2011 > veebruar

 
 

Archive for veebruar, 2011

 
Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda kooliastme ja gümnaasiumiõpilaste loovust, ettevõtlikkust ning tehnika-, infotehnoloogia- ja tehnoloogiaharidust edendavate innovaatiliste huvitegevuste (kutseõppeasutuste juures huviringides toimuv huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamise) pakkumine kutseõppeasutustes (2.2);
VKHK Eesmärk: noorsootöö üldeesmärk on tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused läbi noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise. Meede 3.1.1.5. Huvihariduse õppekavade korrastamine ja uute väljatöötamine […]